Nieuwsbericht uit Afval Online Nieuwsbrief 9 september 2015

Meer gas uit voormalige stortplaats Schinnen

Meer gas uit de voormalig stortplaats van Attero in Schinnen onttrekken. Dat is het doel van het nieuwe gasonttrekkingssysteem dat voor de definitieve afdichting aangelegd wordt.

Het afdichten van de voormalig stortplaats Schinnen van Attero bevindt zich in de laatste fase. “Een deel is een aantal jaren geleden al afgedicht. We zijn nu het laatste gedeelte van 10 hectare aan het afdichten”, zegt Eugène Timmermans, commercieel manager bij Multriwell, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de laatste klus. “Op dat laatste deel wordt nu nog een nieuw gasonttrekkingssysteem aangebracht. We verwachten dat over twee maanden de stortplaats volledig is afgedicht. En dat de natuur dan weer zijn gang kan gaan en de stortplaats weer is ingepast in het landschappelijke karakter.”

In de laatste fase van het afdekproject wordt een terrein van 45.000 m2 voorzien van een nieuw stortgas-onttrekkingssysteem. De technologie zorgt ervoor dat het nog potentieel aanwezige gas uit de stortplaats gehaald wordt en daarmee groene stroom opgewekt wordt. Timmermans: “Het oude gasonttrekkingssysteem functioneerde niet meer optimaal. Omdat er nu een definitieve bovenafdichtingsconstructie aangebracht gaat worden is er nu nog de mogelijkheid om een nieuw systeem aan te brengen. Dat moet altijd onder een afdichtingsconstructie zitten.”

Het nieuwe gasonttrekkingssysteem is een welkome aanvulling op de gasturbine die in 2014 in gebruik is gesteld op de voormalig stortplaats. “Voor die turbine kunnen ze eigenlijk ook wat meer gas gebruiken en met dit systeem haal je meer gas uit de stort, waardoor die gasturbine weer vol operationeel kan gaan werken”, aldus Timmermans.fp attero